Σημαντικοι σταθμοι στην εμπειρια μας στο Pilates.

1993
1o Studio Pilates στην Θεσσαλονίκη
1993
1o Studio Pilates στην Θεσσαλονίκη
1998
εγκαινιάζεται 2o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
1998
εγκαινιάζεται 2o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
1998
εγκαινιάζεται 2o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
1998
εγκαινιάζεται 2o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
1998
εγκαινιάζεται 2o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
1998
εγκαινιάζεται 2o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
1998
εγκαινιάζεται 2o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
1998
εγκαινιάζεται 2o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
1998
2001
εγκαινιάζεται 1o ART action pilates στην Αθήνα
2006
εγκαινιάζεται το 2ο ART action pilates στην Αθηνα.
2006
εγκαινιάζεται το 2ο ART action pilates στην Αθηνα.
2006
εγκαινιάζεται το 2ο ART action pilates στην Αθηνα.
2006
εγκαινιάζεται το 2ο ART action pilates στην Αθηνα.
2008
εγκαινιάζεται το 3ο ART action pilates στην Αθήνα
2008
εγκαινιάζεται το 3ο ART action pilates στην Αθήνα
2008
εγκαινιάζεται το 3ο ART action pilates στην Αθήνα
2008
εγκαινιάζεται το 3ο ART action pilates στην Αθήνα
2010
εγκαινιάζεται το 4ο ART action pilates στην Αθήνα
2012
εγκαινιάζεται 3o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
2012
εγκαινιάζεται 3o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
2014
εγκαινιάζεται 4o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
2014
εγκαινιάζεται 4o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
2016

εγκαινιάζεται το 5ο ART action pilates “PILATES for all” στην Ραφήνα

2016
εγκαινιάζεται το 5ο ART action pilates “PILATES for all” στην Ραφήνα
2016

εγκαινιάζεται το 5ο ART action pilates “PILATES for all” στην Ραφήνα

2016

εγκαινιάζεται το 5ο ART action pilates “PILATES for all” στην Ραφήνα

2016

εγκαινιάζεται το 5ο ART action pilates “PILATES for all” στην Ραφήνα

2016

εγκαινιάζεται το 5ο ART action pilates “PILATES for all” στην Ραφήνα

2016

εγκαινιάζεται το 5ο ART action pilates “PILATES for all” στην Ραφήνα

 • 1993
 • 1993
 • 1998
 • 1998
 • 1998
 • 1998
 • 1998
 • 1998
 • 1998
 • 1998
 • 1998
 • 2001
 • 2006
 • 2006
 • 2006
 • 2006
 • 2008
 • 2008
 • 2008
 • 2008
 • 2010
 • 2012
 • 2012
 • 2014
 • 2014
 • 2016
 • 2016
 • 2016
 • 2016
 • 2016
 • 2016
 • 2016
 • 1993

  1o Studio Pilates στην Θεσσαλονίκη
 • 1993

  1o Studio Pilates στην Θεσσαλονίκη
 • 1998

  εγκαινιάζεται 2o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
 • 1998

  εγκαινιάζεται 2o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
 • 1998

  εγκαινιάζεται 2o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
 • 1998

  εγκαινιάζεται 2o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
 • 1998

  εγκαινιάζεται 2o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
 • 1998

  εγκαινιάζεται 2o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
 • 1998

  εγκαινιάζεται 2o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
 • 1998

  εγκαινιάζεται 2o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
 • 1998

 • 2001

  εγκαινιάζεται 1o ART action pilates στην Αθήνα
 • 2006

  εγκαινιάζεται το 2ο ART action pilates στην Αθηνα.
 • 2006

  εγκαινιάζεται το 2ο ART action pilates στην Αθηνα.
 • 2006

  εγκαινιάζεται το 2ο ART action pilates στην Αθηνα.
 • 2006

  εγκαινιάζεται το 2ο ART action pilates στην Αθηνα.
 • 2008

  εγκαινιάζεται το 3ο ART action pilates στην Αθήνα
 • 2008

  εγκαινιάζεται το 3ο ART action pilates στην Αθήνα
 • 2008

  εγκαινιάζεται το 3ο ART action pilates στην Αθήνα
 • 2008

  εγκαινιάζεται το 3ο ART action pilates στην Αθήνα
 • 2010

  εγκαινιάζεται το 4ο ART action pilates στην Αθήνα
 • 2012

  εγκαινιάζεται 3o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
 • 2012

  εγκαινιάζεται 3o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
 • 2014

  εγκαινιάζεται 4o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
 • 2014

  εγκαινιάζεται 4o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
 • 2016

  εγκαινιάζεται το 5ο ART action pilates “PILATES for all” στην Ραφήνα

 • 2016

  εγκαινιάζεται το 5ο ART action pilates “PILATES for all” στην Ραφήνα
 • 2016

  εγκαινιάζεται το 5ο ART action pilates “PILATES for all” στην Ραφήνα

 • 2016

  εγκαινιάζεται το 5ο ART action pilates “PILATES for all” στην Ραφήνα

 • 2016

  εγκαινιάζεται το 5ο ART action pilates “PILATES for all” στην Ραφήνα

 • 2016

  εγκαινιάζεται το 5ο ART action pilates “PILATES for all” στην Ραφήνα

 • 2016

  εγκαινιάζεται το 5ο ART action pilates “PILATES for all” στην Ραφήνα

 • 1993
 • 1993
 • 1998
 • 1998
 • 1998
 • 1998
 • 1998
 • 1998
 • 1998
 • 1998
 • 1998
 • 2001
 • 2006
 • 2006
 • 2006
 • 2006
 • 2008
 • 2008
 • 2008
 • 2008
 • 2010
 • 2012
 • 2012
 • 2014
 • 2014
 • 2016
 • 2016
 • 2016
 • 2016
 • 2016
 • 2016
 • 2016