Πορεια μας στο Pilates

1993: Πρώτο Studio Pilates στην Θεσσαλονίκη
1998: Εγκαινιάζεται 2o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
1998: Εγκαινιάζεται 2o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
1998: Cadillac Reformer @ 2o ART action pilates στην Θεσσαλονίκη
2001: Το 1️⃣ ART action pilates στην Αθήνα
2006: ART action pilates στην Αθηνα.
2006: ART action pilates στην Αθηνα.

2008: 3ο ART action pilates στην Αθήνα

2014: Εγκαινια 4oυ ART action pilates στην Θεσσαλονίκη

2016: PILATES for all στην Ραφήνα

2016: 5o ART action pilates 

υλοποίηση & υποστήριξη: dbrs